HYBRIDNÝ SYSTÉM NA KĽÚČ

Tento systém je kombináciou ON-Grid systému a OFF-Grid systému. Tento systém je obzvlášť výhodný pri čerpaní dotácií, pretože pri čerpaní dotácií dávame prebytky do siete zadarmo, avšak pri tomto systéme si prebytky ukladáme do batérií, odkiaľ neskôr, keď už samotný výkon FV elektrárne nepostačuje na pokrytie spotreby domu, energiu čerpáme z batérií a nekupujeme ju zo siete.

Tento systém pozostáva z fotovoltaických panelov, ktoré vytvárajú jednosmerný prúd. Ten sa následne v invertore (meniči napätia) mení na striedavé napätie. Tento menič môže byť jedno až viac fázový a v závislosti od typu systému určený pre napätie 230V alebo 380V. Menič obsahuje funkciu na dobíjanie batérií a regulátor, ktorý prebytky el. energie ukladá do batérií a pri poklese výkonu naopak dopĺňa energiu z batérií do siete domu. Výhodou oproti čisto OFF-Grid systému je, že o el. energiu neprídeme ani keď sa minie kapacita batérií, pretože potom si berieme el. energiu z rozvodnej siete.

Pri tomto systéme sa množstvo batérií nemusí podriaďovať spotrebe domu, ale dá sa prispôsobiť finančným požiadavkám majiteľa, keďže dom nie je závislý iba od FV elektrárne, tak ako to je pri OFF-Grid systéme.

Ak Vás táto možnosť zaujala, radi Vám vypracujeme kompletnú ponuku na mieru, aj s prepočtom návratnosti Vašej investície. Vybavenie všetkej administratívy ohľadom dotácií je v rámci montáže na kľúč samozrejmosťou.

info@solarnydom.sk