ON GRID SYSTÉM NA KĽÚČ

ON-Grid systém je navrhnutý len na úsporu nákladov za elektrickú energiu. Je to najčastejšie používaný systém zapojenia FV elektrárne. Elektrická energia, ktorá sa v danom momente vyrobí, primárne vyplní momentálnu spotrebu elektrospotrebičov v danej chvíli. To znamená, že elektrickú energiu nebudú v tej chvíli brať z verejnej siete, ale z fotovoltaických panelov. S prebytkom vyrobenej elektriny sa dodáva do siete zadarmo - to je prípad ak sme si na stavbu FV elektrárne čerpali dotáciu. Ak sme si však dotácie nečerpali, v tom prípade prebytky predávame do distribučnej sústavy - čiže úspora je o to vyššia.

Tento systém pozostáva z fotovoltaických panelov, ktoré vytvárajú jednosmerný prúd, ten sa následne v invertore (meniči napätia) mení na striedavé napätie. Tento menič môže byť jedno až viac fázový a v závislosti od typu systému určený pre napätie 230V alebo 380V. Z meniča napätia potom prúd preteká do hlavnej rozvodnej skrine domu, odkiaľ sa dostane do domácich spotrebičov, resp. prebytok sa dostane do verejnej siete cez merač el. energie, ktorý zaznamená množstvo prebytkov.

ON-Grid systém je obzvlášť výhodný vo firmách a objektoch, kde je predpokladaný odber el. energie hlavne cez deň, avšak jednoduchosť systému a finančne najmenšia záťaž sú dôvody prečo je tento systém najmontovanejší aj na klasické RD, kde vďaka nižšej vstupnej investícii je návratnosť veľmi rýchla.

Celý priebeh montáže tohto typu FV elektrárne na území Slovenskej republiky vyžaduje vypracovanie projektu podľa konkrétnych predstáv, spôsobu financovania a žiadosti o pripojenie k verejnej distribučnej sieti. Žiadosť o dotáciu na stavbu malej FV elektrárne a celá montáž musí byť vykonaná inštalatérom, ktorý má platné osvedčenie z MH SR. V rámci stavby na kľúč tieto administratívne záležitosti radi vybavíme za Vás.

info@solarnydom.sk