KONŠTRUKCIA FOTOVOLTAICKÉHO ČLÁNKU

Konštrukčné riešenia fotovoltaických článkov:V súčasnosti existuje mnoho rôznych materiálov, z ktorých sú články vyrábané, najrozšírenejšími sú však články vyrábané na báze kremíka. Účinnosť premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu je rôzna pre rôzne materiály a v laboratórnych podmienkach dosiahla 30 %. Pre masovo vyrábané články sú účinnosti nižšie.

Fotovoltaické panely:

Fotovoltaické panely premieňajú dopadajúcu slnečnú energiu na elektrickú. Panely sú zložené z kremíka. Panely vyrábajú jednosmerný elektrický prúd a napätie. Základom panelu je kremíkový článok. Kremíkové články sa spájajú podľa potreby a vytvárajú panely (moduly).