Užitočné linky

Aktualizácia 16.7.2024. Začína vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam DOTÁCIE NA FOTOVOLTIKU / SOLÁRNE PANELY 2024

V roku 2023 z celkového inštalovaného výkonu na slovenskom trhu 267 MW naša spoločnosť SOLARNYDOM, s.r.o. dodala viac ako 10% inštalovaného výkonu (27,7 MW)


Dotácie pre celé Slovensko vrátane Bratislavského kraja pre rodinné domy a teraz aj pre bytové domy!

AKTUALIZÁCIA 27.6.2024, Nové info
zelenadomacnostiam v linku TU.


➡️ Dotácie na solárne panely AKTUALIZÁCIA 16.7.2024,
➡️ Nové info zelenadomacnostiam v linku TU.
➡️ Harmonogram v linku tu: V linku TU

✅ Využite naše služby a dlhoročné skúsenosti v oblasti solárnych systémov a fotovoltiky. Od návrhu riešenia priamo pre Vás, cez dotačné možnosti až po kompletnú realizáciu.

➡️ Pošlite nám nezáväzný dopyt cez náš FORMULÁR V LINKU TU: https://riesenia.solarnydom.sk/, alebo nás kontaktuje na 0940 630 630, prípadne mailom na info@solarnydom.sk


Dotácie na solárne panely AKTUÁLNE, informujte sa u nás. Využite naše služby a dlhoročné skúsenosti v oblasti solárnych systémov a fotovoltiky. Od návrhu riešenia priamo pre Vás, cez dotačné možnosti až po kompletnú realizáciu.
➡️ Viac ako 8000 dotačných a bezdotačných realizácii po celej SR.

➡️ ZABEZPEČÍME ODKÚPENIE VŠETKEJ VAMI VYROBENEJ A NEVYUŽITEJ ELEKTRICKEJ ENERGIE!
🌞 NOVINKA – Dotácie pre celé Slovensko vrátane Bratislavského kraja až do výšky 4025 €.
✅ Dotácie pre rodinné domy a teraz aj pre bytové domy!
✅ Vybavíme všetko za Vás - od dotácií až po pripojenie na DS.
➡️ Využite naše služby a dlhoročné skúsenosti v oblasti solárnych systémov a fotovoltiky.

➡️s vybavením dotácie Vám pomôžeme
➡️návrh, cenová ponuka a obhliadka zdarma
➡️inštalácia na kľúč vrátane administratívy
➡️možná kombinácia systémov
➡️kvalitné komponenty s dlhoročnou zárukou za priaznivé ceny
➡️Canadian solar, HAUWEI, Mounting systems, Schneider electric,

solarne panely dotácie 2024

**Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. SOLARNY DOM, s.r.o. je zapísaná/ý v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.

Dotácie na solárne panely 2023 - JESEŇ Aktualizácia


SIEA Info ohľadom inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach - VIAC INFO v linku TU

Dotácie na solárne panely už čoskoro. JESEŇ 2023

Pošlite nám nezáväzný dopyt cez náš FORMULÁR V LINKU TU: https://riesenia.solarnydom.sk/, alebo nás kontaktuje na 0940 630 630, prípadne mailom na info@solarnydom.sk

➡️s vybavením dotácie Vám pomôžeme
➡️návrh, cenová ponuka a obhliadka zdarma
➡️inštalácia na kľúč vrátane administratívy
➡️možná kombinácia systémov
➡️kvalitné komponenty s dlhoročnou zárukou za priaznivé ceny
➡️Viessmann, Panasonic, Huawei, Qcells, BMZ, Victron Energy, Thermosolar a iné top značky


solarne panely dotacie 2022

**Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. SOLARNY DOM, s.r.o. je zapísaná/ý v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.

Aktualizácia jar 2023 - Máte záujem o solárny systém? Vyplňte nižšie náš nezáväzný formulár riešenia na mieru práve pre Vás.


Pošlite nám nezáväzný dopyt cez náš FORMULÁR V LINKU TU: https://riesenia.solarnydom.sk/, alebo nás kontaktuje na 0940 630 630, prípadne mailom na info@solarnydom.sk

➡️s vybavením dotácie Vám pomôžeme
➡️návrh, cenová ponuka a obhliadka zdarma
➡️inštalácia na kľúč vrátane administratívy
➡️možná kombinácia systémov
➡️kvalitné komponenty s dlhoročnou zárukou za priaznivé ceny
➡️Viessmann, Panasonic, Huawei, Qcells, BMZ, Victron Energy, Thermosolar a iné top značky
Harmonogram dotácii dostupný na zelenadomacnostiam.sk v linku TU

SIEA uvoľňuje ďalšie financie na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach - VIAC INFO v linku TU⚠️HARMONOGRAM DOTÁCII prvých plánovaných kôl - SOLÁRNE PANELY V ROKU 2021 TU: Prvé poukážky na dotácie už vo februári ⚠️


solarne panely dotacie 2021

**Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. SOLARNY DOM, s.r.o. je zapísaná/ý v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.


solarne panely dotacie 2021

SIEA uvoľňuje ďalšie financie na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Prvé poukážky z projektu Zelená domácnostiam II vydá SIEA v roku 2021 už vo februári

22. januára 2021

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II bude možné znovu podávať od februára 2021. Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú mať domácnosti naďalej päť mesiacov.

„Sme radi, že aj napriek zložitej situácii záujem o túto formu podpory pretrváva, a preto dopĺňame do zásobníkov 10,8 milióna €, čo sú všetky voľné prostriedky, ktoré sú momentálne v projekte k dispozícii. Aj naďalej ponechávame predĺženú platnosť poukážok na 5 mesiacov, aby mali domácnosti dostatok času na zabezpečenie inštalácie zariadení. Žiadosti o preplatenie vybavujeme priebežne s rešpektovaním protiepidemiologických opatrení,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Z doplnenej sumy 10,8 mil. € je na tepelné čerpadlá vyčlenených 6 mil. €, na slnečné kolektory 1,7 mil. €, na fotovoltické panely 1,6 mil. € a na kotly na biomasu 1,5 mil. €.

Výška podpory zostáva v roku 2021 nezmenená a naďalej závisí od inštalovaného výkonu zariadenia. Maximálny príspevok na tepelné čerpadlá je 3 400 €, pri slnečných kolektoroch je to 1 750 € a po 1 500 € môžu získať domácnosti na inštalácie fotovoltických panelov a kotlov na biomasu.

Vďaka projektu Zelená domácnostiam II bolo od roku 2019 z európskych zdrojov podporených 10 834 nových inštalácií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, v celkovej sume 21,7 milióna €, čo okrem spokojných domácností prispelo aj k podpore podnikateľského prostredia. Celkom je v projekte na podporu inštalácií určených 37 miliónov €.

„Aj v tomto roku budú môcť domácnosti registrovať svoje žiadosti prostredníctvom elektronického systému s využitím zásobníkov. Zásobníky pre jednotlivé druhy zariadení budeme otvárať postupne s postupným vydávaním poukážok,“ uviedol Peter Blaškovitš.

V súlade s osobitnými podmienkami bude možné registrovať žiadosti o poukážky v termínoch:

– fotovoltické panely od 8. februára 2021,
– slnečné kolektory od 10. februára 2021,
– tepelné čerpadlá od 15. februára 2021,
– kotly na biomasu od 17. februára 2021.

„Zásobníky otvoríme v tradičnom čase vždy o 15. hodine v uvedené dni a prvé tohtoročné poukážky budú vydané v nasledujúcich dňoch – v utorok alebo vo štvrtok o 11. hodine. Tak ako v minulom roku aj naďalej platí, že do vydania poukážky je možné žiadosti v elektronickom systéme upravovať,“ doplnil P. Blaškovitš.

Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja domácnosti doteraz využili na nákup 3 561 tepelných čerpadiel, 3 482 slnečných kolektorov, 2 134 fotovoltických panelov a 1 666 kotlov na biomasu.

ZDROJ: SIEA www.zelenadomacnostiam.sk

INFORMUJTE SA U NÁS PRE NAJAKTUÁLNEJŠIE INFORMÁCIE O DOTÁCIACH NA SOLÁRNE PANELY V ROKU 2021


Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení uhrádzaný na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, je nástrojom na realizáciu podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Spoločnosť SOLARNY DOM, s.r.o. je zapísaná (resp. zaregistrovaná) v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

www.solarnydom.sk
www.facebook.com/solarnydom

Malí výrobcovia, pozor neprehliadnite: zmluvy na dodávku elektriny od 1.1.2020Podpora výroby energie

Na obdobie 2014 – 2020 je na podporu malých OZE alokovaná čiastka 100 miliónov eur.
Viac info tu...

O dotáciách v roku 2019

Zákon o obnovitelných zdrojoch

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z.
Viac info tu...

Reklamačný poriadok

Stiahnite si náš reklamačný poriadok v nasledujúcom linku:
Link na stiahnutie kliknite TU

Nezávislé Informácie

Podmienky podpory

Podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie budú známe v polovici roka 2014.

Viac info tu...

Čerpanie malých zdrojov